Co je to filament?

Filament je tisková struna, ze které se vyrábí 3D objekt pomocí 3D tiskárny. Filamenty jse většinou vyrábějí v průměrech 1,75mm a 2,85mm. V dnešní době jsou nejen z plastu, ale z dalších materiálů třeba s příměsí kovů.

  • ABS

ABS je pravděpodobně nejoblíbenějším materiálem používaným pro 3D tisk. Je vhodný jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití. Vyznačuje se odolností vůči vysokým i nízkým teplotám a chemikáliím. Je pevný a díky příměsi syntetického kaučuku odolnější vůči nárazům a jiným poškozením. Další výhodou je, že materiál ABS je rozpustný v acetonu. Díky tomu lze snadno lepit jednotlivé výtisky dohromady. Zároveň lze při zachování opatrnosti hotové výsledky pomocí acetonových výparů vyhlazovat. Nevýhodou filamentů ABS je, že se příliš nehodí pro tisk větších modelů a jsou citlivější na UV záření. Při tisku s tímto materiálem je nutné dostatečné odvětrání, jelikož je vyráběn z ropy a při jeho tavení se uvolňují potenciálně škodlivé látky.

  • PLA

PLA byl jako jediný z materiálů vyvinut přímo pro potřeby 3D tiskáren. Vyrábí se z kukuřičného škobu a neobsahuje ropu, tudíž je na rozdíl od materiálu ABS ekologicky odbouratelný. Jedná se o velmi tvrdý materiál ideální pro tisk větších dílů. Má nižší teplotu tání než ABS, tudíž se větší díly na podložce nekroutí. Zároveň je vhodný i pro tisk malých objektů s precizními detaily. Jedná se o materiál, se kterým se snadno tiskne, tudíž je ideální pro začátečníky. Nevýhodou je, že výtisky z PLA jsou křehčí a méně odolné vůči chemikáliím a nízkým či vysokým teplotám. Povrch výtisků z PLA lze upravovat broušením, frézováním, barvením, lepením, vrtáním, apod.

  • PET/PETG

Tento filament je svým složením podobný materiálu používanému k výrobě PET lahví a je tudíž recyklovatelný. Jedná se o pružný materiál s dobrou tepelnou odolností, který je vhodný především pro tisk mechanických částí. Je odolný vůči kyselinám a rozpouštědlům. Díky svým vlastnostem je ideální pro tisk velkých objektů a je možné ho používat v interiéru i v exteriéru. Jedná se o netoxický zdravotně nezávadný materiál o čemž svědčí například i jeho použití v potravinářském průmyslu.

  • PC

PC je tuhý materiál vyznačující se tepelnou odolností a snadným následným zpracovávání po tisku. Jedná se vlastně o jeden z nejtvrdších materiálů, se kterým jsou 3D tiskárny schopny pracovat. Nevýhodou je, že dlouho měkne, tím pádem je nutné tisk zpomalit nebo zvýšit tiskovou teplotu. Kvůli náročnosti tisku tedy není vhodný pro začátečníky.

  • NYLON

Nylon je pružný, ale zároveň pevný materiál odolný vůči chemikáliím, který je vhodný pro tisk mechanických součástek. Nevýhodou je, že při tisku s Nylonem mohou jednotlivé vrstvy špatně přilnout na sebe, a výtisk se tudíž může začít rozpadat. Při použití tohoto materiálu je nutné zajistit odvětrání, jelikož při jeho tavení dochází k uvolňování škodlivých látek do ovzduší.

  • HIPS

HIPS je stabilní odolný materiál vhodný zejména pro tisk podpůrných konstrukcí na speciálních dvouhlavých tiskárnách a na tisk mechanických součástí. Má podobné vlastnosti jako ABS a je rozpustný pomocí Limonenu.

  • TPU

TPU je flexibilní materiál, který je odolný vůči odření, nárazům, různým olejům a mastnotě. Nevýhodou je, že se hůře zpracovává po tisku a jednotlivé díly se k sobě špatně lepí. Také není příliš vhodný pro tisk detailnějších modelů.

  • PVA

Jedná se o vodou rozpustný materiál, který se však vyznačuje špatnou přilnavostí.